Nederlands-lndisch Nieuws

De regeling van de Backpay, door toenmalig Staatssecretaris M J van Rijn in 2015 ingesteld voor op 15 augustus 2015 nog levende Indische ambtenaren en KNIL militairen, is nu door alle procedures heen. Eenieder die onder de regeling viel is inmiddels opgespoord of heeft zich gemeld, en de termijn voor beroep is per 1 juni 2018 verstreken. Er zijn in totaal 593 Backpay-uitkeringen toegekend.

Waarover ging het ook alweer?

De “Backpay” ging over de niet uitbetaalde salarissen aan ambtenaren en militairen die in dienst waren van het Nederlands-Indisch Gouvernement gedurende de Japanse bezetting.

De Staatssecretaris: “Met deze regeling trachten we tegemoet te komen aan de onvrede in de Indische Gemeenschap door het ontbreken van een oplossing voor de Backpay. De geschiedenis van de afgelopen 70 jaar kunnen we niet ongedaan maken, maar ik hoop dat deze stap de weg vrijmaakt voor een nieuw hoofdstuk van onze gezamenlijke toekomst”.

IP Voorzitter Silfraire Delhaye zei het aldus: “Deze stap die we samen zetten, stelt ons in de gelegenheid om zo snel mogelijk de mensen te helpen die al meer dan 70 jaar wachten op hun salaris. Onze directe focus op korte termijn is nu hierop gericht. Staatssecretaris Martin van Rijn doorbreekt hierin een 70 jaar durende impasse. Hiermee wordt een van de doelstellingen van het IP op korte termijn ingewilligd. We zijn hier content mee.”

Per rechthebbende werd € 25.000 netto uitgekeerd. In de uitvoering werd maximaal aangesloten op reeds beschikbare informatie over de rechthebbenden, terwille van snelheid en minimale belasting van betrokkenen – veelal 90+ jaar oud.

Nederlands-lndisch Nieuws