Het zal de Indische gemeenschap niet zijn ontgaan dat een andere stichting is opgericht, die zich op misleidende wijze tooit met “Indisch platform 2.0”.  Het echte Indisch Platform is echter gewoon gezond en wel aan het werk.

Wij reageren op de vloed van aantijgingen en onwaarheden die recent ten onrechte over bestuursleden van het IP zijn uitgestort, op  weblogs, op facebook en op twitter.

Stichting Het Indisch Platform voert ingewikkelde onderhandelingen met daarbij afwegingen tussen wat terecht en wenselijk is enerzijds, en wat haalbaar is anderzijds.

De IP voorzitter heeft door diplomatiek optreden de dialoog met onder meer VWS en het Kabinet sterk verbeterd.

Het rumoer ontstond omdat het IP in meerderheid een andere benadering voorstond dan de inmiddels uit het IP vertrokken personen, die zich bij de meerderheid niet wilden neerleggen.

Het IP is tot dusver gepast terughoudend geweest in het antwoorden op eerdere laakbare uitlatingen, en gaat daarmee verder.

Nieuws van de stichting Het lndisch Platform