Is met de Backpay nu alles klaar tussen de Regering en de Indosche Gemeenschap? Nee, nog geenszins. In de Kamerbrief (3 november 2015) van Staatssecretaris Van Rijn is de laatste alinea belangrijk:

“Tot slot nog het volgende. De algemene doelstelling van het Indisch Platform is ons bekend. Het is vanzelfsprekend aan het Indisch Platform, mede ingericht op verzoek van de Nederlandse Regering als haar gesprekspartner voor de gehele Indische Gemeenschap, om naast de “backpay” zorg te dragen voor de verdere doelstellingen die uit haar belangen en achterban voortkomen.”