Wat er is bereikt vóór 2015

Het Indisch Platfom (IP) fungeerde als overlegorgaan waarin activiteiten door aangesloten organisaties op elkaar werden afgestemd

Het IP bereikte de erkenning van 15 augustus 1945 als nationale herdenkingsdag, waarop gevlagd wordt op alle rijksgebouwen.

We hebben voor de Indische gemeenschap financiering van 100 verzorgingsbedden voor elkaar gekregen

Wij hebben de overheid betere kennis over de oorlog in Indië geleverd, ten behoeve van toekenning in het kader van wetten WUV en WUBO

Het IP droeg bij aan de totstandkoming van Het Gebaar, een compensatie van de Regering voor de bureaucratische en kille ontvangst van de gerepatrieerden uit Nederlands-Indië in de periode 1945-1965. Het Gebaar bestond uit een individuele tegemoetkoming, een bedrag voor projecten voor de Indische Gemeenschap en de opdracht tot een wetenschappelijk onderzoek door NIOD.

De resulterende twee NIOD rapporten, “Indische rekening” (Hans Meijer) en “Sporen van vernieling” (Peter Keppy), werden onderwerp van gesprek met de Politiek, iets wat aldaar in elk geval heeft geleid tot een beter begrip van de “Indische Kwestie”. Naar aanleiding hiervan is nog overleg gaande

Ontwikkelingen na 2015

De Indische Kwestie betreft voor wat betreft de “Back Pay” de betaling van achterstallige salarissen aan de Gouvernements-ambtenaren en militairen over 41 oorlogsmaanden. Zaken die bij de westerse bondgenoten in Z.O. Azië uiteindelijk naar volle tevredenheid van hun betrokken burgers werden afgehandeld – maar niet bij Nederland!

Inmiddels is sinds 2015 een belangrijke symbolische stap genomen doordat de Regering een Backpay uitkering deed (€ 25.000 per persoon) aan de op 15 augustus 2015 in leven zijnde voormalige ambtenaren en KNIL militairen.

Tevens heeft de Regering geldelijke steun aan geboden voor (i) de inrichting van het gebouw Sophiahof als trefpunt voor Indische inclusief Molukse culturele belangen, (ii) structurele steun voor de zorg voor Indische & Molukse bejaarden en (iii) jaarlijks € 500.000 voor culturele projecten.

Onze inbreng verschuift naar één in het opzetten van beheersvormen voor deze culturele en zorgprojecten. Met de geldelijke belangenbehartiging zijn wij overigens zeker niet klaar, maar er is nu veel meer.