Het IP voert zelf geen projecten uit, dat is aan de constituerende organisaties, maar geeft haar inbreng in het overheidsbeleid dat hierop aangrijpt, via overleg met en advies aan die overheid.

  1. Sociale voorzieningen, zorg en hulpverlening
  2. Culturele activiteiten
  3. Herdenking en herinnering
  4. Onderwijs en wetenschap
  5. Erkenning van problemen rond backpay en oorlogsschade

Het IP werkt aan haar doelen door:

  • Werven van fondsen en subsidies
  • Werven van aangesloten organisaties, en donateurs
  • Schenkingen, erfstellingen en legaten
  • Organiseren van activiteiten
  • Onderhouden van effectieve relaties met de politiek