Stichting IP heeft ten doel, uitvoering gevend aan het verzoek van Nederland Minister President Ruud Lubbers in 1991 om als aanspreekpunt en overlegorgaan te dienen voor de Nederlandse regering voor vraagstukken de Nederlands-Indische Gemeenschap betreffende. Het IP komt daarbij op voor het algemene belang en het bewaken van de rechten van de Indische Gemeenschap. St. IP respecteert te allen tijde het autonome handelen van een aangesloten organisatie.