Het Indisch Platform heeft een Dagelijks Bestuur (DB) dat bestaat uit

Voorzitter: Hr S (Silfraire) Delhaye

Secretaris: Mw A M (Anneriet) de Pijper

Penningmeester: Hr A N G (Alphons) van Spaendonck

Lid: Hr D (Derk) Hille Ris Lambers

Beloningsbeleid: Kosten die de, onbezoldigde, bestuurders in de uitoefening van hun functie maken, kunnen door de stichting worden vergoed.

Er is een Algemeen Bestuur, dat bestaat uit het DB plus vertegenwoordigers van de constituerende organisaties (zie aldaar).