Rondetafelgesprek, 30 mei 2022.

DAMES EN HEREN,

STEEDS MEER VREDE HEB IK MET DE VROEGTIJDIGE DOOD VAN MIJN VADER WAARDOOR HIJ

HET DRAMA NA DE CAPITULATIE VAN JAPAN NIET MEE HEEFT MOETEN MAKEN. WEL HEEFT

DAARDOOR MIJN LEVEN DRASTISCH EEN ANDERE WENDING GEKREGEN.

MIJN ERVARINGEN IN VIJF JAPPENKAMPEN OP NOORD- SUMATRA GEDURENDE 3,5 JAAR TOT DE

CAPITULATIE VAN JAPAN, IS MIJN ACHTERGROND. TOEN WAS IK ZES JAAR OUD.

NA DE CAPITULATIE VAN DUITSLAND STOND JAPAN ALLEEN TEGENOVER DE GEALLIEERDEN. JAPAN VAARDIGDE TOEN EEN ORDER UIT DAT ALLE KAMPEN LEEG MOESTEN ZIJN PER 27 AUGUSTUS 1945. JAPAN BESLOOT GEEN TECHNISCHE MIDDELEN TE GEBRUIKEN MAAR ONS UIT TE HONGEREN.

HET WAS BIJ HET HOOFDKWARTIER VAN DE GEALLIEERDE KRIJGSMACHT  IN AZIË BEKEND DAT ER REVOLUTIE DREIGDE EN  IN HET GEHEIM WERD O.A.  MAJOOR GIDEON F. JACOBS MET VIER COMMANDO’S OP SUMATRA GEDROPT. ZIJN VOORNAAMSTE OPDRACHT WAS OM CONTACT TE MAKEN MET HET JAPANSE OPPERBEVEL OP SUMATRA TENEINDE DE VEILIGHEID VAN DE BEVOLKING TE BEWERKSTELLIGEN. IK HEB EEN VAGE HERINNERING AAN HET BEZOEK DAT MAJOOR JACOBS AAN ONS KAMP, HET VERNIETIGINGSKAMP AEK PAMINKE III, HEEFT GEBRACHT.

NADAT WIJ OP 23 AUGUSTUS HOORDEN VAN DE OVERGAVE VAN JAPAN, DRAAIDEN DE BEWAKERS HUN MITRAILLEURS NAAR BUITEN. HEEL BIZAR MAAR HEEL NOODZAKELIJK.

OP DIE DAG HOORDE MIJN MOEDER DAT HAAR MAN, 1E LUITENANT BIJ HET KNIL, MIJN VADER, AL IN MAART 1942, NADAT HIJ GEVANGEN WAS GENOMEN, WAS ONTHOOFD.

WIJ WERDEN EIND OKTOBER 1945 ONDER  GEWAPEND ESCORTE NAAR MEDAN OVERGEBRACHT WAAR WE OOK WEER IN EEN AFGESLOTEN WIJK MOESTEN BLIJVEN. OVERDAG PATROUILLEERDEN DE BRITTEN, ’S NACHTS WAS HET OOK VOOR HEN TE GEVAARLIJK. IK HEB TOEN EEN AANTAL ACTIES VAN DE, MEDE DOOR JAPAN OPGEHITSTE JONGEREN MEEGEMAAKT. DE BRITTEN EN LATER DE ONVOORBEREIDE INDIËGANGERS WAREN DAAR VOOR ONZE VEILIGHEID EN VRIJHEID.

 

MIJN REACTIES OP DE RESULTATEN VAN HET DEKOLONISATIEONDERZOEK ( VOLLEDIGE NAAMONAFHANKELIJKHEID, DEKOLONISATIE,GEWELD EN OORLOG IN INDONESIË, AFGEKORT ODGIO) ZIJN:

 • DAT DIT ONDERZOEK GEEN BEELD GEEFT VAN OORZAAK EN GEVOLG.
 • DAT HET EENZIJDIG
 • DAT ER AL GECONCLUDEERD WORDT TERWIJL ALLE OMSTANDIGHEDEN NIET IN BESCHOUWING ZIJN OPGENOMEN.
 • DAT HET ONDERZOEK ALLEEN GERICHT IS OP GEWELD AAN NEDERLANDSE KANT EN NIET OOK OP HET GEWELD GEPLEEGD DOOR DE OPSTANDELINGEN ( ZELFS OP HUN EIGEN LANDGENOTEN).
 • DAT DE KLANKBORDGROEPEN WERDEN AANGEHOORD, MAAR ER WERD WEINIG MEE GEDAAN.
 • DAT DE ONDERZOEKERS (VIA HUN OPDRACHT?) ALS HISTORICI HUN EIGEN AGENDA HADDEN.
 • DAT HET NIMH NIET (VANAF HET BEGIN) GERAADPLEEGD WERD BIJ HET ONDERZOEK.
 • DAT DE OPDRACHT TOT HET GEWELD VAN HOGERHAND KWAM: DAAR LIGT SCHULD!

 

IK VRAAG MIJ AF OF DIT WETENSCHAPPELIJK OORDEEL MAATSCHAPPELIJK GEDRAGEN WORDT AANGEZIEN ER AMPER DRAAGVLAK IS. DIT GELDT VOOR 83% VAN DE BETROKKENEN.

MIJN HART HUILT VOOR HEN. ZOVEEL ONBEGRIP EN ONWETENDHEID! HUN PIJN, VAAK DOORGEGEVEN AAN HUN NAKOMELINGEN, WORDT NIET GEHOORD.

IK HEB IN MIJN FAMILIE MAAR OOK DAAR BUITEN, MEEGEMAAKT WELKE BESCHADIGINGEN ZIJN OPGELOPEN IN DE PERIODE 1945 – 1949. IK KOM OP VOOR DIE VETERANEN, DE INDIËGANGERS, DIE ONVOORBEREID, VER VAN HUIS  GECONFRONTEERD WERDEN MET ONMENSELIJK EN WREED GEDRAG EN DAARNA BIJ TERUGKEER VERGUISD WERDEN. EN  NU OPNIEUW!

MET ALLE RESPECT NAAR U ALLEN HIER AANWEZIG, IS MIJN MENING MEDE DOOR MIJN EIGEN ERVARINGEN DAT OORLOG VIES IS MAAR POLITIEK VIEZER. MEN HEEFT ANDERE BELANGEN, ZOALS MACHT EN ECONOMIE. KIJK MAAR NAAR “GRONINGEN” EN DE TOESLAGAFFAIRE. EN WIE BETAALT DE REKENING? EN WAT BETEKENT DAN “EXCUSES MAKEN”? EEN LEEG BEGRIP, LEKKER MAKKELIJK IN DE TRANT VAN ZO DAT HEBBEN WE WEER NETJES EN GOEDKOOP AFGEHANDELD.

IK HOOP VAN HARTE DAT HET ONDERWIJS EINDELIJK MEER AANDACHT ZAL BESTEDEN AAN WAT 60.000.000 ONDERDANEN VAN HET VOORMALIG NEDERLANDS KONINKRIJK HEBBEN MOETENMEEMAKEN TIJDENS DE JAPANSE BEZETTING EN DAARNA.

ER WORDT NU GEKEKEN NAAR HET VERLEDEN MET DE NORMEN EN WAARDEN VAN NU EN ZIEN DAT NIETIN HET PERSPECTIEF VAN TOEN.

MIJN INNIGE WENS IS DAT ER NU ECHT, VOORAL MET HET HART GELUISTERD EN GECONCLUDEERD  WORDT WANT ANDERS HEEFT DIT ONDERZOEK WEINIG NUT GEHAD.

GRAAG WIL IK VANDAAG EEN EN ANDER TOELICHTEN WANT OOK IK VOEL MIJ BESCHADIGD  DOOR DE CONCLUSIES VAN DIT RAPPORT.

IK DANK U VOOR UW AANDACHT.

Thea H. Meulders

 

P.s. In het najaar vindt de plenaire zitting plaats.

Bijdrage Rondetafelgesprek in de Tweede Kamer door Thea Meulders i.v.m. het Dekolonisatieonderzoek.

Eén gedachte over “Bijdrage Rondetafelgesprek in de Tweede Kamer door Thea Meulders i.v.m. het Dekolonisatieonderzoek.

 • 10 april 2023 om 17:16
  Permalink

  Ben weer de hele tijd van slag. Was 6 toen we in Malang de wijk in gingen. Mijn vader werd van school, hij was direct. van de ambachtsschool in Malang, opgepakt en ik heb hem nooit meer gezien. Hij is in het kamp 3 maanden voor de bevrijding overleden. Mijn moeder en 4 zussen zijn na de wijk in Malang naar Solo Moentilan Ambarawa en Semarang verkast. In Ambarawa werden we bevrijd. Van Semarang zijn we met de Colossus, Engels vliegtuigmoederschip, verkast naar Ceylon Kendy.
  1946 kwamen we in Nederland. BEROOID.

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *